Työnantaja tukee kouluttautumista ja arvostaa työntekijöitä

 Työnantaja tukee kouluttautumista ja arvostaa työntekijöitä

”LTR pitää työntekijöistä hyvää huolta ja täällä vallitsee molemminpuolinen lojaalius ja luottamus, joka heijastuu myös hyvään ilmapiiriin”, kertoo työpäällikkö Pauli Hämäläinen. Hämäläinen on työskennellyt LTR:llä vuodesta 1999 asti ja viihtynyt työpäällikön tehtävissäkin jo pian 20 vuotta.

Hämäläisen mukaan on tyypillistä, että LTR:llä viihdytään pitkään, olipa kyse sitten työntekijöistä tai esimiehistä. Viihtyvyyteen hän arvelee olevan monia tekijöitä, kuten sen, että LTR arvostaa työntekijöitään. Arvostus näkyy muun muassa kattavana työterveyshuoltona ja siinä, että työnantaja tukee työntekijöiden kehittymistä tehtävissään muun muassa kouluttamalla henkilöstöä.

Työpäällikkö vastaa laadusta ja turvallisuudesta ja suunnittelee itse päiviensä kulun

Omassa työnkuvassaan Hämäläinen pitää siitä, että saa vapaat kädet suunnitella omat työpäivänsä. Työpäivät kuluvat välillä Nurmijärven toimistolla, välillä taas työmailla. Hänen mukaansa mielenkiinto työhön säilyy, kun työn alla on monenlaisia hankkeita niin korjaus- kuin uudisrakentamisen parista. Haasteellisten urakoiden kanssa mielenkiinto pysyy yllä ja niiden parissa Hämäläinen kokee pääsevänsä myös kehittämään omaa osaamistaan monipuolisesti.

Hämäläinen toimii itse vastuullisissa esimiestehtävissä ja pitää tärkeänä sitä, että LTR:llä vaalitaan myös työn laadukasta jälkeä ja turvallisuutta työmailla – ne muodostavat hänen mukaansa pohjan työnteolle yrityksessä.

Pelkästä työstä eivät kuitenkaan Hämäläisenkään päivät täyty. Hänen vapaa-aikansa kuluu muun muassa golfin ja salibandyn parissa sekä luonnossa liikkuen niin metsällä kuin lenkkipolulla. Aktiiviset liikuntaharrastukset tasapainottavatkin Hämäläisen mukaan hyvin työarkea.